Kierunek – eco, bio, organic czyli Natura do biura!

Biophilic design to obowiązkowy sposób myślenia o miejscu pracy. To nie chwilowy trend, moda czy zauroczenie. Wprowadzamy coraz więcej roślin w formie ścian zielonych, wewnętrznych „ogrodów”, czy wiszących donic. Wykorzystujemy materiały w zgodzie z rozwojem zrównoważonym. Szukamy motywów odwołujących się do przyrody. Możemy również mówić o stosowaniu naturalnych kolorów… ale jakie kolory nie występują w naturze…?

Amerykańska firma consultingowa Terrapin Bright Green opracowała zbiór 14 wzorców projektowych w zgodnie z biophilic design. Wskazane zostały trzy podstawowe formy odwołania do środowiska naturalnego:

– odniesienie bezpośrednie w oparciu o podstawowe zmysły człowieka: wzrok, słuch, dotyk, węch, smak

– odniesienie niebezpośrednie poprzez stosowanie form, kształtów i motywów biomorficznych, materiałów naturalnych oraz wprowadzanie różnorodności i porządku w układach przestrzennych

– projektowanie układów przestrzennych występujących w środowisku naturalnym: perspektywy, widoki, wnętrza wymknięte, elementy zaskoczenia.

Polecam publikację: 14 Patterns of Biophilic Design. Improving Health & Well-being in the Built Environment. Terrapin Bright Green