Activity Based Working, czyli ABW, albo inaczej Praca Oparta na Aktywności

Idea takiego biura wywodzi się z teorii dążenia do zapewnienia optymalnego środowiska pracy, dopasowującego się do potrzeb danej chwili. Może być interpretowane na różne sposoby i nie wskazuje modelowego, jedynego właściwego rozwiązania, lecz namawia do poszukiwania odpowiedzi na oczekiwania każdej organizacji indywidualnie. W zależności od rodzaju aktualnie wykonywanej pracy, sposobie komunikacji z innymi ludźmi, potrzebach fizycznych i psychicznych pracowników tworzone są przestrzenie dedykowane określonym aktywnościom. Niewątpliwie jest to model pracy wychodzącej poza samo biuro jako fizyczne miejsce zdefiniowane współrzędnymi geograficznymi. Integruje tradycyjne miejsce pracy z możliwościami świata wirtualnego. Choć jego podwaliny sięgają lat 90 XX wieku, wydaje się być stworzone na czasy, które nastały obecnie!

Poniżej krótki filmik instruktażowy czym jest Activity Based Working stworzony przez Veldhoen + Company