6 ETAPÓW PROJEKTU WNĘTRZA BIUROWEGO. KROK 1 – RESEARCH

Powroty do biur stają się faktem i wymagają odpowiedniego przygotowania nie tylko organizacji pracy, ale również organizacji przestrzeni. To ona musi podążyć za potrzebami i oczekiwaniami pracowników, przestając być jedynie miejscem, czy otoczeniem, a stając się środowiskiem i narzędziem pracy. Efektywność, komfort, dobrostan, czy poczucie przynależności to wartości, których obecnie należy poszukiwać tworząc wnętrza biurowe. Jesteśmy w fazie redefinicji środowiska pracy: po rewolucji, którą było całkowite przejście na pracę zdalną, obecnie nadszedł czas na ewolucję przestrzeni biurowych. Biuro musi stać się miejscem, w którym pracownik chce, a nie musi przebywać, które będzie konkurencyjne do pracy zdalnej oferując przestrzenie i aktywności, których nie da się zastąpić pracując w domu. Dobre wnętrze biurowe jest również kartą przetargową przy zdobywaniu wykwalifikowanych specjalistów do zespołu. Dlatego tak ważne jest kompleksowe podejście do jego projektowania i świadomość właściwego procesu zarówno przy tworzeniu nowych przestrzeni, jak i transformacji już istniejących.

Jak tworzymy dobre wnętrze biurowe na miarę obecnych czasów – przedstawiam krok za krokiem, od pomysłu do realizacji, czyli 6 etapów projektu wnętrza biurowego.research

czyli
zaczynamy

Jeśli biuro ma być indywidualnie stworzone dla konkretnej firmy to można uznać, że staje się produktem prototypowym, dla którego poszukujemy rozwiązań innowacyjnych. Konsultacje, warsztaty, brain storming zarówno wśród pracodawców jak i pracowników, wskazują kierunek, w którym będziemy podążać. Efektem właściwie przeprowadzonych badań są zarówno konkretne wytyczne, które można ująć w excelu (wielkość potrzebnej powierzchni, ilość i rodzaj miejsc pracy, struktura organizacji, układ funkcjonalno-przestrzenny), jak i informacje mówiące o szeroko rozumianej tożsamości organizacji, jej kulturze i cechach charakterystycznych, nie zawsze materialnych, zauważalnych i oczywistych. Research prowadzi do stworzenia bazy danych, do której sięgać będziemy na każdym kolejnym etapie projektowania. Szczególne znaczenie tego etapu dostrzegamy obecnie, kiedy biuro musi być odpowiednio przygotowane na przyjęcie pracowników, aby spełnić ich oczekiwania, potrzeby i sprawić, aby chcieli w nim przebywać.